IFAS : IIT JAM PHYSICS RESULTS


We have a rich legacy of students who have excelled and cracked IIT JAM, with the help of constant guidance and individual attention we give to each and every student. We prepare our students with the much needed quality coaching within the safety of their homes.

IIT JAM PHYSICS RESULT : MARCH-2021

IIT JAM 2021
Anusha Nandya
IIT JAM 2021
Arun Kumar
IIT JAM 2021
Ashish Kumar Ray
IIT JAM 2021
Debroop Basu
IIT JAM 2021
Deeksha Hattila
IIT JAM 2021
Garima
IIT JAM 2021
Khushi Chauhan
IIT JAM 2021
Manisha Yadav
IIT JAM 2021
MD Aniruzzaman
IIT JAM 2021
Mihir Makwana
IIT JAM 2021
Neha Nandya
IIT JAM 2021
Parmarth Banerjee
IIT JAM 2021
Ramosha Pal
IIT JAM 2021
Rohit Chel
IIT JAM 2021
Suarya Dumka
IIT JAM 2021
Shubhangi Bansude
IIT JAM 2021
Smriti Sharma
IIT JAM 2021
Soham Chauduary
IIT JAM 2021
Tanisha
IIT JAM 2021
Tharun K
IIT JAM 2021
Vikash Poonia
IIT JAM 2021
Vipin Tiwari