GENERAL APTITUDE TOPPERS

Vikky Mahtoh

Mridushree Basak

Ajoy Paul

Nutan G

Madhu Kabra

Rohit Nalawade

Saireet Misra

Janvi Garg

Omkar Kinkar

Sagar Jawla

Bhushan Choudhary

Dharmendra Yadav

Garima Pandey

Vipul Namewar

Gouranga Maity

Pranav Joshi

Ahallya Jaladeep